Hem

FARA och emotionell första hjälpen görs av och för aktivister.

Det handlar om att skapa medvetande om, att förebygga och att motverka konsekvenserna av stressrelaterade frågor. Detta baseras på skapandet av lungna och trygga platser, aktivt lyssnande och informationsspridning. Det handlar inte om psykologisk terapi eller rådgivning, utan om kunskap om psykologiska problem, och om att få aktivister att känna igen symptom på stress och trauma, innan de får negativa konsekvenser för individer, grupper och aktivistmiljön.

Emotionell första hjälpen är lika viktigt som fysisk första hjälpen.

Fysiska och/eller psykiska sår kan vara konsekvenser av vår politiska aktivism. Tyvärr är det stor skillnad på hur vi väljer att hantera våra skador. Fysiska men är lätta att se och därför lättare att prata om och behandla. Däremot synliggörs inte lika ofta våra emotionella skador och den psykiska stress som vi utsätter oss för. Det kan anses som ocoolt att prata om känslor, att må dåligt kan uppfattas som en svaghet i en ibland väldigt hård miljö, och – viktigast av allt – det är inte lika lätt att identifiera som en verklig konsekvens av politisk aktivism.

Syftet med emotionell första hjälpen är att öka medvetenheten om de emotionella skador vi kan utsättas för som politiskt aktiva, och att skapa verktyg för att förebygga psykisk stress och för att återhämta oss då vi utsätts för traumatiserande uppevelser.

För en uthållig aktivism.